Ισοκίνηση

Στις Μονάδες του Κέντρου μας, τη φιλοσοφία «κίνηση» έχει εξασφαλίσει η «ισοκινητική» αποκατάσταση. Είναι μια μορφή τόσο ελέγχου της μυϊκής ικανότητας της κάθε μυϊκής ομάδος ή αρθρώσεως, όσο και η παθητική κίνηση, ενδυνάμωση, εκτίμηση μυϊκών δυστροφιών ή ικανοτήτων.

Έλεγχος της ικανότητος σε τραυματισμούς μαλακών μορίων, προτεινόμενος τρόπος θεραπευτικής ενδυνάμωσης από την ίδια τη συσκευή, συγκριτικά στοιχεία βελτίωσης στην πορεία του θεραπευτικού σχήματος, αποφυγή υποτροπών αφού υπάρχει καθημερινή εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης του ασθενούς. Παθητική κίνηση σε βαριές δυσκαμψίες (frozen shoulder), μετατραυματικές χειρουργικές δυσκαμψίες από μηνισκικές, συνδεσμικές βλάβες γόνατος, κινητοποίηση ποδοκνημικής ρήξης αχίλλειου τένοντα και τόσες άλλες δυνατότητες που είναι αδύνατο να περιγραφούν σε λίγες λέξεις.