Κρυοθεραπεία

Κρυοθεραπεία

Σαν κρύο ορίζεται φυσικό ή τεχνικό μέσο το οποίο χαρακτηρίζεται από μειωμένη θερμοκρασία σε σύγκριση με την φυσιολογική θερμοκρασία που έχει το ανθρώπινο σώμα. Η κρυοθεραπεία ΄΄ Cryoflow ΄΄ επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα στην καταπολέμηση φλεγμονών και οιδημάτων σε οξεία φάση αλλά και στην καταπολέμηση του πόνου με τρόπο που υπερέχει της απλής εφαρμογής με τα συνηθή ψυχρά επιθέματα. Ο βασικός λόγος για τη χρήση του κρύου στον οξύ τραυματισμό είναι να επιτύχουμε μείωση της θερμοκρασίας στην τραυματισμένη περιοχή, μειώνοντας κατά συνέπεια το μεταβολικό ρυθμό με μια αντίστοιχη μείωση στην παραγωγή των μεταβολιτών και της μεταβολικής θερμότητας. Αυτό βοηθά τον τραυματισμένο ιστό να αποφύγει την περαιτέρω εξάπλωση του αιματώματος και να περιορίσει τον περαιτέρω τραυματισμό του ιστού. Όταν εφαρμόζεται σε συνδυασμό με πιεστική επίδεση επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα ως αναφορά την ελάττωση του μεταβολισμού. Με την άμεση χρήση στον τραυματισμό προκαλείται τοπική αγγειοσυστολή προλαμβάνοντας την αιμορραγία και το προκαλούμενο οίδημα.