Κινησιοθεραπεία - Μηχανοθεραπεία

Η αρθρική κινητοποίηση (mobilization) μοιάζει θα λέγαμε με το χειρισμό (manipulation), και οι δύο περιλαμβάνουν την παθητική κίνηση μιας άρθρωσης, αλλά η κινητοποίηση γίνεται κάτω από τον έλεγχο του ασθενή και θα πρέπει να σταματήσει στην οποιαδήποτε αρνητική συστολή του ασθενή. Αντίθετα ο χειρισμός γίνεται με τέτοια ταχύτητα που ο ασθενής είναι ανίκανος να σταματήσει την κίνηση. Η κινητοποίηση εκτελείται συχνά από τους ειδικούς αθλητικής αποκατάστασης, ενώ ο χειρισμός από τους ορθοπεδικούς και συνήθως κάτω από αναισθησία.

Στην εφαρμογή λοιπόν Mobilization των αρθρώσεων χρησιμοποιείται η παθητική κίνηση και έχει στόχο τον πόνο και την απόκτηση κίνησης. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται γνώση του αρθρικού μηχανισμού, της φυσιολογικής τροχιάς κίνησης και της εφαρμοζόμενης κίνησης.