Μέθοδοι PNF-BOBATH

Μέθοδοι PNF-BOBATH

Μέθοδος PNF: Πρόκειται για δυναμική προσέγγιση αξιολόγησης και θεραπείας νευρολογικών και μυοσκελετικών προβλημάτων με στόχο την ενεργητική συμμετοχή του θεραπευομένου.  Η μέθοδος, εφαρμόζει νευροφυσιολογικούς κανόνες στο αισθητηριακό και κινητικό σύστημα και εστιάζει στο λειτουργικό αποτέλεσμα δραστηριοποιώντας τους παράγοντες που συμμετέχουν στη δημιουργία της κίνησης.  Οι διαγώνιες ελικοειδείς κινήσεις, η χρήση βέλτιστης αντίστασης, η εφαρμογή τάσης, έλξης ή προσέγγισης, η χρήση της αντανάκλασης και του συγχρονισμού, είναι μερικά από τα στοιχεία που εφαρμόζει ο θεραπευτής, με συγκεκριμένες λαβές, στον θεραπευόμενο. Οι εφαρμογές PNF συμπεριλαμβάνουν τη δραστηριοποίηση της όρασης και της ακοής, μπορούν να γίνουν σε κρεβάτι θεραπείας, σε στρώματα, σε κάθισμα, σε τραπέζι εργοθεραπείας ή σε δίζυγο βάδισης, ενώ συχνά ακολουθούνται τα στάδια της κινητικής εξέλιξης (motor development), ξεκινώντας από την ύπτια θέση και περνώντας σταδιακά στην πρηνή, την τετραποδική, την γονυπετή και την όρθια στάση.
Σήμερα η PNF έχει καθιερωθεί παγκόσμια σαν μια από τις πιο αποδοτικές μεθόδους, διότι, ανεξάρτητα από την παθολογία, η αξιολόγηση και η θεραπεία βασίζεται στον υπολογισμό της ειδικής κινητικής στρατολόγησης (muscle recruitment) και της ανάπτυξης του κινητικού σχεδιασμού (Motor Planning) και του κινητικού ελέγχου (motor control). Η Μέθοδος διακρίνεται από την δυνατότητα που παρέχει στον θεραπευτή να εφαρμόσει μία σειρά από τεχνικές τόσο σε μεμονωμένες αρθρώσεις, όσο και στην συνολική κίνηση του σώματος, διευκολύνοντας την δραστηριότητα της στροφής για την ανάπτυξη της κίνησης σε σταθερό υπόβαθρο.

Μέθοδος Bobath: Η Νευροεξελικτική Αγωγή / Bobath είναι η σημαντικότερη θεραπευτική προσέγγιση στην αποκατάσταση ατόμων με βλάβες στο ΚΝΣ όπως παιδιά με τετραπληγία, διπληγία και ημιπληγία. Στοχεύει στην απαραίτητη και επαρκή «πίεση» (stress) στο Κεντρικό Νευρικό και Μυϊκό σύστημα ώστε το άτομο να δημιουργήσει, διατηρήσει και ενισχύσει τα αισθητικοκινητικά «μονοπάτια» (νευρονικά κυκλώματα) και να αποκτήσει ικανοποιητικό κινητικό έλεγχο στο επιθυμητό από αυτό περιβάλλον.

Η Νευροεξελικτική Αγωγή / Bobath είναι μια προχωρημένη θεραπευτική προσέγγιση που παρέχεται από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές. Αυτή η προσέγγιση γίνεται με τα χέρια από τον θεραπευτή σε ένας προς έναν θεραπεία, μέσω μιας σειράς τεχνικών παρέμβασης (διευκολύνσεων) οι οποίες προσεγγίζουν την φυσιολογική ανάπτυξη. Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες που έχουν βλάβες στο ΚΝΣ οι οποίες επιφέρουν δυσλειτουργίες στη στάση και την κίνηση με συνέπεια περιορισμούς στη λειτουργική δραστηριοποίηση του ατόμου.