Μέτρηση και Αξιολόγηση της Κινητικότητας της Σπονδυλικής Στήλης και Αρθρώσεων με την Μέθοδο της Τηλεμετρίας

Μέτρηση και Αξιολόγηση της Κινητικότητας της Σπονδυλικής Στήλης και Αρθρώσεων με την Μέθοδο της Τηλεμετρίας

To MediMouse – SpinalMouse είναι μια πρόσφατη ανεπτυγμένη συσκευή ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης η οποία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή μετράει τη στάση και την κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης στο οβελιαίο πλάνο.

Η πρακτική συσκευή καθοδηγείται με το χέρι πάνω στο δέρμα της πλάτης κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Κλινικά οι σχετικές παράμετροι, όπως το μήκος, κλίση σχετικά με μια κάθετη γραμμή, οβελιαία κυρτότητα, αποσπασματικές γωνίες της θωρακικής και οσφυικής σπονδυλικής στήλης και της πυελικής κλίσης καταχωρούνται και παρουσιάζονται σε ένα εύκολα κατανοητό σχέδιο. Οι μετρήσεις είναι απλές, γρήγορες και χωρίς παρενέργειες για τον ασθενή διότι η συσκευή δεν εκπέμπει κάοπιου είδους ακτινοβολία.

Με το Medi mouse – Spinal mouse γίνεται μέτρηση, απεικόνιση, τεκμηρίωση και αναλυτική έκθεση σε:

 • Λειτουργικές αξιολογήσεις της Σπονδυλικής στήλης
 • Σκολίωση, Κύφωση, και άλλες δυσμορφίες της Σπονδυλικής στήλης
 • Υποκινητικές ή υπερκινητικές μονάδες της Σπονδυλικής στήλης
 • Αυχενική, θωρακική, οσφυική μοίρα και λοιπές αρθρώσεις
 • Κίνηση, στάση, και θέση για κάθε άρθρωση της σπονδυλικής στήλης
 • Μετρήσεις πριν και μετά για την επιβεβαίωση, την τεκμηρίωση και την επιτυχία της θεραπείες
 • Τεστ «φορτίου» για να προσδιοριστεί η αδυναμία στάσης του σώματος

Καταγραφή – Αξιολόγηση Στάσης

 • Κυρτότητα της θωρακικής σπονδυλικής στήλης (κύφωση)
 • Κυρτότητα της οσφυικής σπονδυλικής στήλης (λόρδωση)
 • Πυελική κλίση από οβελιαίο επίπεδο
 • Αποσπασματικές γωνίες
 • Μήκος της σποδυλικής στήλης (σύνολο, θωρακικό, οσφυικό)