Τμήμα Fitness

Τμήμα Fitness

Το τμήμα fitness του κέντρου μας παρέχει τον σχεδιασμό προπονητικών προγραμμάτων, την συνεχή παρακολούθηση και εκγύμναση του κάθε ενδιαφερομένου που θέλει να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση.

Ο σχεδιασμός του κάθε προπονητικού προγράμματος στηρίζεται αποκλειστικά στις μετρήσεις φυσικής κατάστασης, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, αλλά και τις ανάγκες και απαιτήσεις σας. Αυτός είναι ο συνδυασμός που εγγυάται την άμεση επίτευξη των στόχων που εσείς οι ίδιοι έχετε θέσει!!!

Σε ποιούς απευθύνεται

  • Ασθενείς που θέλουν να επανέλθουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
  • Αθλητές που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την αθλητική τους απόδοση.
  • Άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την μυϊκή τους δύναμη.
  • Άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση.