Τενοντίτιδες

Τενοντίτιδες

Η τενοντίτιδα είναι συνήθως η φλεγμονή ενός τένοντα, της παρατενόντιας περιοχής, ή του τενόντιου ελύτρου. Η θεραπεία για την τενοντίτιδα διαιρείται σε πέντε φάσεις. Εκτός από τη αποκατάσταση της αιτίας και τη διατήρηση της θέσης των υγιών τμημάτων, η θεραπεία πρέπει να αφορά και την αποκατάσταση της ευελιξίας, της αντοχής των μυών, της δύναμης, της ευκινησίας, και της λειτουργικής απόδοσης. Αυτοί οι στόχοι ολοκληρώνονται από την προσεκτική πρόοδο του προγράμματος, αρχίζοντας με την εφαρμογή θεραπευτικών μορφών που αφορούν την θεραπεία της φλεγμονή και προχωρώντας στην εφαρμογή των ασκήσεων. Η παρατήρηση από τον ειδικό αθλητικής αποκατάστασης και οι αναφορές από τον ασθενή σχετικά με την θεραπευτική πορεία του τένοντα καθορίζουν το ποσοστό προόδου. Εάν ο τένοντας αποκρίνεται αρνητικά στην επεξεργασία, ο φυσικοθεραπευτής πρέπει να επιστρέψει τον ασθενή στο προηγούμενο επίπεδο εφαρμογής και να επαναλάβει τις μορφές του συγκεκριμένου σταδίου. Για να μειώσει την πιθανότητα των υποτροπών, είναι σημαντικό ότι ο φυσικοθεραπευτής προσδιορίζει και διορθώνει τον βασικό παράγοντα πρόκλησης της υποτροπής.