Θεραπείες

 • Ισοκίνηση

  Ισοκίνηση

  Στις Μονάδες του Κέντρου μας, τη φιλοσοφία «κίνηση» έχει εξασφαλίσει η «ισοκινητική» αποκατάσταση. Είναι μια μορφή ελέγχου της μυϊκής ικανότητας της κάθε μυϊκής ομάδος ή αρθρώσεως...

  Περισσότερα
 • Πελματογραφία - Ανάλυση Βάδισης

  Πελματογραφία - Ανάλυση Βάδισης

  Η στάση του σώματος, η ορθοστασία, η βάδιση και το τρέξιμο επηρεάζουν άμεσα την κατανομή των φορτίων και των επιβαρύνσεων που ασκούνται στα πέλματα μας...

  Περισσότερα
 • Κρυοθεραπεία

  Κρυοθεραπεία

  Σαν κρύο ορίζεται φυσικό ή τεχνικό μέσο το οποίο χαρακτηρίζεται από μειωμένη θερμοκρασία σε σύγκριση με την φυσιολογική θερμοκρασία που έχει το ανθρώπινο σώμα...

  Περισσότερα
 • Κινησιοθεραπεία - Μηχανοθεραπεία

  Κινησιοθεραπεία - Μηχανοθεραπεία

  Η αρθρική κινητοποίηση (mobilization) μοιάζει θα λέγαμε με το χειρισμό (manipulation), και οι δύο περιλαμβάνουν την παθητική κίνηση μιας άρθρωσης...

  Περισσότερα
 • Μέθοδοι PNF-BOBATH

  Μέθοδοι PNF-BOBATH

  Η μέθοδος PNF είναι μια δυναμική προσέγγιση αξιολόγησης και θεραπείας νευρολογικών και μυοσκελετικών προβλημάτων με στόχο την ενεργητική συμμετοχή του θεραπευομένου...

  Περισσότερα
 • Manual Therapy

  Manual Therapy

  Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (ΟΜΤ) είναι ένα ειδικό κομμάτι της Φυσιοθεραπείας για την αποκατάσταση των νευρο-μυικων-σκελετικών προβλημάτων...

  Περισσότερα
 • Kinesiotaping

  Kinesiotaping

  Το Kinesiotaping είναι μία επιπλέον μέθοδος φυσικής αποκατάστασης των τραυματισμένων ιστών. Στόχος είναι η διατήρηση της καλής λειτουργίας της τραυματισμένης περιοχής...

  Περισσότερα
 • Athletic Taping (Αθλητική Περίδεση)

  Athletic Taping (Αθλητική Περίδεση)

  H εφαρμογή της περίδεσης στη φυσικοθεραπεία, αποτελεί σήμερα ένα σημαντικότατο εφόδιο για τον κλινικό φυσικοθεραπευτή...

  Περισσότερα